Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies oraz ich usuwania w swojej przeglądarce.
Rozumiem, zamknij to powiadomienie.
+48 22 843 81 19
Ankieta
 

Strona główna

O firmie

Realizacja

Due Diligence

Analizy

Greenpol Finanse

Kontakt

 

Analiza hałasu

Spełnienie wymagań hałasowych jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru lokalizacji elektrowni wiatrowej. Każda elektrownia generuje określone dźwięki, które nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w okolicznych obiektach chronionych akustycznie. Zagadnienie to reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Analiza hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe pozwala już na etapie projektowania określić zasięg oddziaływania hałasu o określonym poziomie. Jeżeli w odległości mniejszej niż 700 – 900 metrów od elektrowni wiatrowych znajdują się zabudowania mieszkaniowe, mieszkaniowo – usługowe, tereny uzdrowisk, szpitali, obiekty oświatowe lub rekreacyjno – wypoczynkowe, to istnieje ryzyko, że w obiektach tych hałas generowany przez elektrownie przekroczy dopuszczalny poziom. Należy wtedy bezwzględnie wykonać analizę hałasu, ponieważ jest to jedyna metoda na uniknięcie błędu w wyborze lokalizacji. Błąd taki skutkuje niepotrzebnymi kosztami i opóźnieniami w realizacji projektu, a w najgorszym przypadku – przerwaniem projektu lub ograniczeniem mocy (i tym samym hałasu) istniejącej farmy wiatrowej.


Niestety nie jest możliwe określenie „bezpiecznej” (zapewniającej spełnienie wymagań hałasowych) odległości między elektrownią a zabudową, ponieważ zasięg oddziaływania hałasu jest uzależniony od szeregu czynników, m. in.:

  • rodzaju elektrowni wiatrowej (model, moc, wysokość masztu, średnica wirnika, kształt łopat)
  • ilości elektrowni w okolicy
  • ukształtowania terenu
  • „tłumienności” terenu (występowanie roślinności, jej typu i wysokości)
  • dominującego kierunku wiatru na danym terenie
  • lokalizacji elektrowni w okolicy (efekt hałasu skumulowanego)


W przypadku pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW najbliższe zabudowania zagrodowe mogą znajdować się już w odległości 330 – 350 m. W przypadku kilku elektrowni o mocy 2,5 MW zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna musi być odsunięta na ponad 800m. Odległości te mogą być różne w różnych porach roku. Hałas roznosi się dalej wśród pól uprawnych pokrytych śniegiem, niż wśród pól porośniętych zbożami. Większe tłumienie niż zboża zapewnia wyższa roślinność – krzewy i drzewa. Niestety wpływają one niekorzystnie na warunki wietrzne w okolicy. Mnogość czynników warunkujących rozchodzenie się hałasu generowanego przez elektrownie powoduje, że bez specjalnych narzędzi i doświadczenia nie jest możliwa realna ocena lokalizacji elektrowni wiatrowej.

W przypadku, gdy projekt wiatrowy dotyczy więcej niż jednej elektrowni należy wziąć pod uwagę efekt hałasu skumulowanego. Kumulacja hałasu powoduje konieczność zwiększenia odległości między elektrowniami a zabudową.

Wahania minimalnej odległości między zabudową a elektrowniami są tak duże, że jej ocena bez profesjonalnej analizy hałasu jest niemożliwa. Analiza hałasowa jest szczególnie ważna przy projektach ograniczonych powierzchnią. Pozwala ona określić maksymalną ilość elektrowni danego typu, które można rozmieścić na analizowanym terenie, tak aby nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w okolicznych zabudowaniach.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 500 268 912.

Galeria